Fase 1: Es Mur

Es Mur és el nom que li vam trobar a la parcel·la 8 dels Horts Urbans de Can Tomeu. El nostre primer hort!

Es Mur al març Es Mur al març

Es Mur al maig Es Mur al maig

Passant la laia per arrencar Es Mur, 2023 Passant la laia per arrencar Es Mur, 2023

Fem servir tècniques de “llaurança zero”, però per arrencar una parcel·la en desús convé una passada de forca de doble mànec i unes quantes jornades de treure pedres. Vam decidir no fer servir motocultor i n'estem convençuts: val la pena!

Es Mur en construucció, 2023 Es Mur en construcció, 2023

El disseny dels bancals i els camins és una cosa que hem volgut fer a consciència (potser es nota que som una arquitecta i un dissenyador?). Tampoc no hem inventat res, la trama és l'aplicació de les “parades en crestall” d'en Gaspar Caballero de Segovia.

Vam plantar a Es Mur la primera primavera, i al setembre-octubre ens vam posar amb la Fase 2: Sa Menta

Glossari | Es Mur i Sa Menta és un blog de Pau Kokura amb llicència CC BY-NC-SA 4.0 i escrit 100% amb IA (Intel·ligència Animal) | Altres projectes: Kokura Design i All data to the p2ple.