<< Oh son inevitable, que m'aculls al teu si, clarament divagant, dorment, sinuosa, obsolescent >>.

escric