<< Em cansa lo inevitable de la ment a aquestes hores. Haver de pensar amb el motiu, un per què amb trellat i objectiu que em permeta respondre'm lo que no sé. Clar que, també m'agrada quan la conclusió és del meu grat >>.

escric