Acció Eivissenca VII «c. (aigua)»

Orniturisme: Activitat que implica desplaçar-se des d’un lloc d’origen cap a una destinació específica amb l’interès d’observar l’avifauna local en el seu entorn natural.

Instruccions:

screenshot of an erased instagram post

Pau Kokura