Collita d'agost

8 d'agost, tomàquets olympe8 d'agost, tomàquets olympe

13 d'agost, cistella variada13 d'agost, cistella variada

16 d'agost, estat general16 d'agost, estat general

19 d'agost, estat general19 d'agost, estat general

23 d'agost, tomàquet de penjar23 d'agost, tomàquet de penjar

23 d'agost, pastanaga i mulching23 d'agost, pastanaga i mulching

Torna a l'inici | @paukokura